Μανόλης Αναγνωστάκης

Ποιήματα (αναγνώσεις)

Διαβάζει ο Χάρης Βλαβιανός (2015)

1. «Ποιητική»

2. «Η απόφαση»

3. «Απολογία νομοταγούς»

4. «Θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ.Χ.»

Διαβάζει ο Μανόλης Αναγνωστάκης (1977)

12 ποιήματα / φωτογραφίες

Μανόλης Αναγνωστάκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

(Γιατὶ ἡ ποίηση δὲν εἶναι ὁ τρόπος νὰ μιλήσουμε,

Ἀλλὰ ὁ καλύτερος τοῖχος νὰ κρύψουμε τὸ πρόσωπό μας).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Σὰν π ρ ό κ ε ς πρέπει νὰ καρφώνονται οἱ λέξεις

Νὰ μὴν τὶς παίρνει ὁ ἄνεμος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ